Yayınlarımız

yayinlar

bultenlogo

meryem-kapak-1

Karadeniz Sakla Beni


Kadının telaşından, sırtındaki yükten korkun!

Balığın soluğundan, kurbağanın sesinden de!

Denizin kıyıya attığı sel artıklarını sevin. Kemençe sesinin peşine takılan, o sesin boynuna koynuna dolanan çan seslerinin de.

Değirmen taşının uğultusundan, o uğultuya yorgun soluğunu katan kadından korkun.

Toprağın denize, denizin kadına vardığı yeri sevin…